Adokátní kancelář JUDr. Jiří Oliva v Brně



* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...



JUDr. Jiří Oliva, advokát

Odborné vzdělání

 1. 1997 – 2001: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, obor právo (titul Mgr.)
 2. 2003: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, složení rigorózní zkoušky, udělen titul JUDr.
 3. 2007: zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou

Jazykové znalosti

 1. anglický jazyk

Odborná specializace

 1. byty, bytové právo, nájem
 2. právo nemovitostí, katastr
 3. náhrada škody
 4. zástavy, zajištění závazků
 5. občanské právo, rodinné právo
 6. obchodní právo
 7. veřejné zakázky
 8. územní samospráva, veřejná správa
 9. trestní právo
 10. rodinné právo
Foto Judr. Jiří Oliva

Pojištění profesní odpovědnosti advokáta na 5 000 000 Kč.

Máte právní problém? Napište nám!




Můžete využít i e-mail oliva.advokat@seznam.cz
nebo telefon +420 731 628 990.



* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...



Tagy

JUDr

mgr

Advokátní kancelář

právní služby

advokát

Brno

profesionalita

loajální

individuální přístup

Důvěra

Efektivita

vzdělání

odborné předpoklady

jazykové znalosti

angličtina

Sídlo kanceláře:
Jakubská 1
602 00 Brno
Česká republika
Tel:
E-mail:
Datová schránka:
IČ:
+ 420 731 628 990
oliva.advokat@seznam.cz
h9bgqxw
643 026 61
mapa

Copyright 2015 © Advokát JUDr. Jiří Oliva, Všechna práva vyhrazena.