Adokátní kancelář JUDr. Jiří Oliva v Brně* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...Naše advokátní kancelář se sídlem v centru Brna poskytuje generální právní služby se se specializací na občanské a trestní právo.
 1. Trestní právo
  1. obhajoba ve všech stádiích v trestního řízení
  2. důsledná obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných i zastupování poškozených v trestním řízení
  3. sepis podání orgánům činným v trestním řízení – stížnosti, odvolání, návrhy atd.
  4. řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  5. řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
 2. Občanské právo hmotné
  1. právo nemovitostí (převody nemovitostí, nájemní vztahy, právo bytové, služebnosti a reálná břemena, zajišťovací instituty, vydržení)
  2. řešení spoluvlastnictví nemovitostí – zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
  3. závazkové právní vztahy (smlouvy), vymáhání pohledávek
  4. odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
  5. spotřebitelské vztahy
  6. právní služby v dědických věcech
  7. sousedské vztahy
  8. ochrana osobnosti
 3. Občanské právo procesní a rozhodčí řízení
  1. zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy
  2. zastupování v rozhodčím řízení
  3. výkon rozhodnutí, exekuce
  4. dražby
 4. Rodinné právo
  1. řízení o rozvodu
  2. řízení ve věcech péče o nezletilé
  3. vypořádání a změna rozsahu společného jmění manželů
  4. úprava vyživovací povinnosti
  5. řizení o určení rodičovství
 5. Obchodní právo
  1. obchodní závazkové vztahy (smlouvy)
  2. vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů
  3. právo obchodních společností a družstev (zakládání, změny, převody obchodních podílů)
  4. právo směnečné
  5. soutěžní právo
  6. veřejné zakázky
 6. Správní právo
  1. zastupování v přestupkovém žízení
  2. zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním
  3. právo územní samosprávy
  4. sepis podání správním orgánům a opravných prostředků proti úředním rozhodnutím
  5. veřejné zakázky
  6. katastr nemovitostí - vklady, zápisy a výmazy práv
 7. Pracovní právo
  1. pracovněprání vztahy (smluvní typy dle zákoníku práce)
  2. nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
  3. náhrada škody z pracovněprávních vztahů
 8. Energetika
 9. další ...
  1. advokátní úschovy
  2. ověřování pravosti podpisu

Pokud máte zájem o služby advokátní kanceláře

Stačí 4 kroky:

 1. Napište nám nebo zavolejte a seznamte nás se základními informacemi o vašem problému.
 2. Podklady si pečlivě prostudujeme (možná si vyžádáme další informace), v některých případech si domluvíme osobní schůzku.
 3. Zašleme vám cenu našich služeb a návrh smlouvy.
 4. Pokud vám budou podmínky vyhovovat, podepíšeme smlouvu a ujmeme se vašeho případu.

Máte právní problém? Napište nám!
Můžete využít i e-mail oliva.advokat@seznam.cz
nebo telefon +420 731 628 990.* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...Tagy

Advokátní kancelář

právní služby

advokát

občanské právo

Brno

právník radí

ochrana osobnosti

pohledávky

právní poradenství

exekuce

pravost

judr

ověření

www advokát

občanské právo

rozvod

výkon trestu

Sídlo kanceláře:
Jakubská 1
602 00 Brno
Česká republika
Tel:
E-mail:
Datová schránka:
IČ:
+ 420 731 628 990
oliva.advokat@seznam.cz
h9bgqxw
643 026 61
mapa

Copyright 2015 © Advokát JUDr. Jiří Oliva, Všechna práva vyhrazena.