Adokátní kancelář JUDr. Jiří Oliva v Brně* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...JUDr. Jiří Oliva, advokát

Kontakty

Tel: + 420 731 628 990
E-mail:
Dat. schránka: h9bgqxw
IČ: 643 026 61Sídlo kanceláře

Ulice:
Město:
PSČ:

Brno
602 00

Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká advokátní komora, internetovou adresou: www.cak.cz.

Máte právní problém? Napište nám!
Můžete využít i e-mail oliva.advokat@seznam.cz
nebo telefon +420 731 628 990.

* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...JUDr

mgr

Advokátní kancelář

právní služby

advokát

Brno

profesionalita

loajální

individuální přístup

Důvěra

Efektivita

vzdělání

odborné předpoklady

jazykové znalosti

angličtina

mapa

kontakt

centrum

Sídlo kanceláře:
Jakubská 1
602 00 Brno
Česká republika
Tel:
E-mail:
Datová schránka:
IČ:
+ 420 731 628 990
oliva.advokat@seznam.cz
h9bgqxw
643 026 61
mapa

Copyright 2015 © Advokát JUDr. Jiří Oliva, Všechna práva vyhrazena.