Advokátní kancelář JUDr. Jiří Oliva v Brně
Foto Judr. Jiří Oliva, advokát

Advokát

JUDr. Jiří Oliva s

advokátní kanceláří

v centru

Brna

poskytuje generální

právní služby se specializací zejména na občanské, obchodní, rodinné, trestní a správní právo.
Některé z důvodů, proč si vybrat naše právní služby


* Profesionálně a individuálně přístupujeme ke každému klientovi.
* Jakýkoliv právní úkon činíme svědomitě s maximální pečlivostí.
* Klademe důraz na prevenci a maximální omezení možných rizik, čímž šetříme prostředky našich klientů.
* Nabízíme vysokou úrověň odborných znalostí a zkušeností.
* Zachováváme si všeobecný právní rozhled.
* Dodržování pravidel advokátní etiky je pro nás samozřejmostí.


Podrobné informace o službách, které Vám nabízí naše

advokátní kancelář Brno

na Jakubské ulici čp. 1 naleznete v sekci služby.

Kontakt na

advokátní kancelář Brno

najdete v záložce

kontakt

.

Máte právní problém? Napište nám!
Můžete využít i e-mail oliva.advokat@seznam.cz
nebo telefon +420 731 628 990.* Otázka
"Zaplatil jsem část dluhu, a prý to znamená, že uznávám celý zbytek tohoto dluhu?"

*Advokátní kancelář odpovídá:

"Ano, ale ne stoprocentně - platí zásada, že plní-li dlužník dluh zčásti, má to účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu. Tento účinek ale nenastane, pokud jde o již promlčenou pohledávku. Uznání dluhu má zásadní vliv zejména na běh promlčecí lhůty, která začne běžet nová a to desetiletá."
* další časté dotazy...Tagy

Advokátní kancelář

právní služby

advokát

občan

Brno

advokát radí

ochrana osobnosti

advokát Brno

právní poradenství

exekuce

pravost

judr

ověření

dědictví

občanské právo

rozvod

výkon trestu

energetika

Sídlo kanceláře:
Jakubská 1
602 00 Brno
Česká republika
Tel:
E-mail:
Datová schránka:
IČ:
+ 420 731 628 990
oliva.advokat@seznam.cz
h9bgqxw
643 026 61
mapa

Copyright 2015 © Advokát JUDr. Jiří Oliva, Všechna práva vyhrazena.